Hakkında

Genel Bilgi:

Kalite Komisyonu; sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla kalite güvence sisteminin kurulması, iç değerlendirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, raporlanması, senatoya sunulması ve kamuoyu ile paylaşılmasından sorumlu komisyondur. Üniversite bünyesinde kalite güvence sistemi ile ilgili olarak en üst ve yetkili kuruldur. (http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu.tr/komisyonuye110122.pdf)

Kalite Komisyonu Rektör başkanlığında, üniversite genelinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinden seçilen akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcilerinden oluşur.

2022 Ocak ayı itibariyle üniversitemizin Kalite Komisyonu üye sayısı 36’dır. (http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu.tr/komisyonuye110122.pdf)

Kalite Komisyonu; 23.09.2021 tarih, 2021–329 sayılı “Hacettepe Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Komisyonu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” nin 9.maddesinde tanımlanmıştır.

Yönerge için tıklayınız:

http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu.tr/Kalite_Komisyonu_Yonerge_23092021.pdf