Kalite Komisyonu Üyeleri (HÜKAK)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
21.07.2022

 

REKTÖR

 

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN

 

REKTÖR YARDIMCISI

 

PROF. DR. AHMET SERPER

 

GENEL SEKRETER

 

DOÇ. DR. OYTUN CANYAŞ

 

KALİTE KOMİSYONU KOORDİNATÖRÜ

 

PROF. DR. MAVİŞ EMEL KULAK KAYIKCI

 

KALİTE KOMİSYONU KOORDİNATÖR YRD.

 

PROF. DR. ÖZLEM ÜLGER

 

KALİTE KOMİSYONU KOORDİNATÖR YRD.

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ VOLKAN SÖNMEZ

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. MELEK DİLEK TURGUT

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. SUNA ERDOĞAN

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. BANU TAVAT

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMİT IŞIK ERDOĞAN

 

FEN FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. NİHAL ATA TUTKUN

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. SEMRA TOPUZ

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. DENİZ ONUR ERMAN

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

DOÇ. DR. SERGÜL DUYGULU

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

DOÇ. DR. BURCU GÜLSEREN ÖZCAN BÜYÜKTANIR

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. MİNE ÖMÜRGÖNÜLŞEN

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU CANAR

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. ÖZLEM ÖZGÜN

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

DOÇ. DR. SEDEF ŞAHİN

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN BULUT

 

TIP FAKÜLTESİ

 

PROF. DR. ORHAN ODABAŞI

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

PROF. DR. AHMET İLHAN ŞEN

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET BURAK KAYNAR

 

GÜZEL SANATLAR ENSİTÜSÜ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEZA SOYLUÇİÇEK VURGUN

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

PROF. DR. TÜZÜN FIRAT

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT ÇEKİÇ

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP ÖZBAY

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

ÖĞR. GÖR. BEGÜMHAN KES

 

ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MYO

 

DOÇ. DR. ŞENER KARABULUT

 

BAŞKENT OSB TEKNİK BİLİMLER MYO

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURGÜL GÜLTEKİN

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

 

DOÇ. DR. BELGİN ALTUN

 

SOSYAL BİLİMLER MYO

 

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZLEM ZERRİN KEYVAN

 

HÜYGAM

 

PROF. DR. ZEYNEP ÇOPUR

 

STRATEJİ DAİRE BAŞKANI

 

MURAT KARAAĞAÇ

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ (BEYTEPE KAMPÜSÜ)

 

İSMAİL ÖZSANDIKCI

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ (SIHHİYE KAMPÜSÜ)

BARAN KART


KALİTE KOMİSYONU ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
26.07.2022

Çalışma Grupları

Adı/Soyadı

Temsil Ettiği Birim

 

 

 

Liderlik, Yönetim ve Kalite Grubu

Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Rektörlük

Prof. Dr. Ahmet Serper

Rektörlük

Prof. Dr. Özlem Özgün

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Tüzün Fırat

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BULUT

Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep Özbay

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Kaynar

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Çekiç

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç. Dr. Oytun CANYAŞ

Genel Sekreterlik

Murat Karaağaç

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Öğr. Gör. Berna Güvendiren Yılmaz

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Baran Kart

Öğrenci Temsilcisi

Merve Belgin Doğruluk

KAYO

 

 

AR-GE Grubu

Prof. Dr. Vural Gökmen

Rektörlük

Prof. Dr. Zeynep Çopur

HÜYGAM

Prof. Dr. Suna Erdoğan

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Nihal Ata Tutkun

Fen Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Canar

İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Şener Karabulut

Ankara Sanayi Odası 1.OSB MYO

Prof. Dr. Semra Topuz

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Özlem Zerrin Keyvan

Sosyal Bilimler MYO

Funda Ünsal

KAYO

 

 

 

Eğitim-Öğretim Grubu

Prof. Dr. Aydın Ulucan

Rektörlük

Prof. Dr. Orhan Odabaşı

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Sedef Şahin

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Melek Dilek Turgut

Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Belgin Altun

Sağlık Hizmetleri MYO

Doç .Dr. Burcu Gülseren Özcan Büyüktanır

Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Işık Erdoğan

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Gültekin

Başkent OSB Teknik Bilimler MYO

Doç. Dr. Sergül Duygulu

Hemşirelik Fakültesi

İsmail Özsandıkcı

Öğrenci Temsilcisi

Zehra Yılmaz

KAYO

 

 

Toplumsal Katkı Grubu

Prof. Dr. Serhat Ünal

Rektörlük

Prof. Dr. Banu Tavat

Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mine Ömürgönülşen

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dr.Öğr.Üyesi Seza Soyluçicek Vurgun

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Öğr. Gör. Begümhan Kes

Ankara Devlet Konservatuvarı

Prof. Dr. Deniz Onur Erman

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kemal Koç

KAYO